RyseUp Türkiye özel Hero Paketini sadece 22.750 TL’ye keşfedin.  Şimdi sipariş verin

Yasal

RyseUp ürün ve hizmetlerine ilişkin yasal bilgi ve kaynakları burada bulabilirsiniz.

RyseUp Service GmbH’nin web sitesine hoş geldiniz. www.ryseup.com web sitesi ve sunulan hizmetler, Anni-Eisler-Lehmann-Strasse 3, 55122 Mainz, Almanya adresine mukim Carsten Marx tarafından temsil edilen RyseUp Service GmbH tarafından sağlanmaktadır, E-posta: info@ryseup.com (bundan böyle “Sağlayıcı” olarak anılacaktır).

Kullanım koşullarını muhtelif zamanlarda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikler sitede yayımlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Bu kullanım koşullarını düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

1. Uygulama Kapsamı

(1) Siteyi ziyaret ederek sizler (“Kullanıcı” olarak) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen web sitesini kullanmayınız. (2) Sağlayıcı münferit durumlarda bunların geçerliliğine açıkça itiraz etmemiş olsa bile, Kullanıcının hüküm ve koşulları veya iş koşulları geçerlilik arz etmemektedir.

2. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı; Erişimin Engellenmesi

(1) Sağlayıcı, sizlere web sitesi aracılığıyla sunduğu hizmetler hakkında bilgi edinme imkanı sunar. (2) Sağlayıcı, web sitelerine erişiminizi istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın şu durumlarda engelleyebilir:

 • Sağlayıcı, hesabınızı bu kullanım koşullarını ihlal edecek şekilde kullandığınızdan şüphelenirse;
 • Yasal güvenlik veya bakım nedenleriyle. (3) Sağlayıcı, web sitesinin kullanımını veya belirli işlevleri veya spesifik işlevlerin ne ölçüde kullanılabileceğini belirli koşullara bağlayabilir veya belirli belgelerin (örneğin kimlik ve/veya ikamet belgesi) ibraz edilmesini talep edebilir.


3.
Kullanıcının Sorumlulukları

(1) Sağlayıcının web sitesini kullanırken üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeniz, üçüncü kişileri taciz etmeniz veya geçerli yasaları veya ahlak kurallarını başka bir şekilde ihlal etmeniz yasaktır. Özellikle aşağıdaki eylemlerden kaçınmayı kabul etmiş bulunmaktasınız:

 • Saldırgan, taciz edici, şiddet içeren, şiddeti yücelten, kışkırtıcı, cinsiyetçi, müstehcen, pornografik, ırkçı, ahlaki açıdan sakıncalı veya yasak içerikli ifadelerde bulunmak;
 • Sağlayıcının diğer müşterilerine, çalışanlarına veya dağıtım ortaklarına hakaret etmek, taciz etmek, tehdit etmek, korkutmak, karalamak veya utandırmak;
 • Sağlayıcının diğer müşterileri, dağıtım ortakları, iş ortağı hizmet sağlayıcıları veya çalışanları hakkındaki kişisel veya gizli bilgileri gözetlemek, ifşa etmek veya yaymak ya da Sağlayıcının diğer müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortağı hizmet sağlayıcılarının veya dağıtım ortaklarının gizliliğini başka şekilde ihlal etmek ;
 • Sağlayıcının diğer müşterilerinin, çalışanlarının veya dağıtım ortaklarının ırkı, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, kökeni, sosyal statüsü hakkında yanlış beyanlarda bulunmak;
 • Sağlayıcının gizli bilgilerini gözetlemek, ifşa etmek veya yaymak;
 • Sağlayıcı hakkında yanlış beyanların yayılması;
 • Sağlayıcının veya ona bağlı bir şirketin çalışanı veya Sağlayıcının ortağı gibi davranmak;
 • Telif hakkıyla korunan görsellerin, fotoğrafların, grafiklerin, videoların, müziklerin, seslerin, metinlerin, ticari markaların, başlıkların, adların, yazılımların veya diğer içerik ve tanımlayıcıların, hak sahibinin sözleşme, yasa veya yönetmelik uyarınca izni veya rızası olmadan kullanmak;
 • Promosyon amaçlı, dini veya siyasi içerikli beyanların dağıtılması;
 • Yasaklanmış veya yasadışı içeriğin kullanılması;
 • Programlama hatalarından (buglardan) faydalanmak;
 • Sunucunun aşırı yüklenmesine yol açacak ve/veya diğer müşterilerin çalışmasını ciddi şekilde aksatacak eylemlerde bulunmak;
 • Hackleme ya da crackleme ya da hackleme ya da cracklemeyi teşvik etme;
 • Sahte yazılım dağıtmak ve sahte yazılım dağıtımını teşvik etmek veya desteklemek;
 • Virüs, truva atı, solucan veya bozuk veri içeren dosyaları yüklemek;
 • “Otomatik” yazılım programlarını, “makro” yazılım programlarını veya diğer “hile yardımcı programı” yazılım programlarını kullanmak ya da dağıtmak;
 • Hizmeti veya ona ait bölümleri değiştirmek;
 • “Veri madenciliği” olarak anılan ya da diğer şekilde hizmetle ilgili bilgileri engelleyen veya toplayan yazılım kullanmak;
 • Hizmet sunucularına ve web sitesi sunucularına giden ve bunlardan gelen iletilere müdahale etmek;
 • Hizmete, veri sunucularına ya da web sitesi sunucularına sızma. (2) Sağlayıcı, İnternet hizmetlerinin kullanımına ilişkin mülkiyet haklarını kullanma hakkını saklı tutar ve (1)’de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin veya kullanımla bağlantılı olarak yürürlükteki yasaların başka bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, kullanıcı sözleşmesini bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkını açıkça saklı tutar.


4.
Kullanılabilirlik; Sistem Arızaları; Teknik Kullanım Gereksinimleri

(1) Sağlayıcının web sitesinin sunulabilirliğine ilişkin hakkınız yalnızca teknolojinin mevcut durumu çerçevesinde mevcuttur. Sağlayıcı, kapasite sınırlamaları, sunucuların güvenliği veya bütünlüğü veya teknik önlemlerin uygulanması açısından gerekli olması halinde hizmetlerini geçici olarak kısıtlayabilir ve bu, hizmetlerin uygun veya iyileştirilmiş şekilde sağlanmasına (bakım çalışması) hizmet eder. Bu gibi durumlarda Sağlayıcı, ön bildirimde bulunmak gibi yöntemlerle kullanıcıların meşru menfaatlerini dikkate alır. 2) Öngörülemeyen bir sistem arızasının site kullanımını kesintiye uğratması durumunda, kullanıcılar uygun şekilde bilgilendirilecektir. (3) Siteye erişim ancak internet bağlantısı bulunan bilgisayar veya mobil cihaz üzerindeki tarayıcılar aracılığıyla mümkündür. Diğer erişim yöntemleri desteklenmez. Sağlayıcının web sitesini tam olarak kullanabilmek için kullanıcıların en son (tarayıcı) teknolojilerini kullanmaları veya bilgisayarlarında bunların kullanımını etkinleştirmeleri (örneğin, JavaScript’i, çerezleri, açılır pencereleri etkinleştirmeleri) gerekir. Eski veya standart dışı teknolojilerin kullanılması, Sağlayıcının web sitesinin sınırlı şekilde kullanılmasına neden olabilir. Web sitesinde yer alan verilerin görüntülenmesi ve yazdırılmasının, bireysel donanım veya yazılım konfigürasyonları nedeniyle ekran görüntüsünden farklı olabileceği ve kullanıcının internet bağlantısının, Sağlayıcının herhangi bir etkisi veya sorumluluğu olmaksızın, kullanıcının kendi sorumluluğunda olduğu açıkça belirtilmektedir.

5. Veri Koruma

Sağlayıcı, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca yürürlükteki yasal düzenlemelere, özellikle de Genel Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak toplar ve işler. Kişisel verilerin Sağlayıcı tarafından işlenmesine ilişkin bilgileri gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

6. Sorumluluk Sınırı

(1) Sağlayıcı, kullanıcının kaydında yer alan yanlış bilgilerden sorumlu tutulamaz. Sonuç olarak, Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğu konusunda sorumluluk üstlenemez ve kullanıcı tarafından Sağlayıcıda saklanan içerik, geçerli telemedya kanunu anlamında üçüncü taraf bilgileri olarak kabul edilir. (2) Sağlayıcı, kullanıcının web sitesini kullanarak elde etmek istediği herhangi bir sonucun temininden sorumlu değildir. Diğer tüm açılardan, Sağlayıcı, can sağlığına, vücuda ve sağlığa yönelik zararlar ve temel sözleşme yükümlülüklerinin (temel yükümlülükler) ihlali dışında, yalnızca kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışlara atfedilebilen zararlardan sorumludur. Bu aynı zamanda dolaylı arızi zararlar, özellikle de kar kaybı için de geçerlidir. (3) Sorumluluk, kasıtlı ya da ağır ihmalkar davranış veya cana, bedene, sağlığa zarar verilmesi ve akdi esaslı yükümlülüklerin (temel yükümlülükler) ihlalinden kaynaklanan zararlar haricinde, sözleşmeye özgü öngörülebilir zararlarla sınırlıdır. Bu aynı zamanda dolaylı arızi zararlar, özellikle de kar kaybı için de geçerlidir. (4) Sağlayıcının sorumluluğunun hariç tutulduğu veya sınırlı olduğu ölçüde, bu aynı zamanda yasal temsilcilerinin, yönetici çalışanlarının ve basit vekil temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

7. Çeşitli

(1) Ticari Marka ve Telif Hakkı a) Sizinle ilgili olarak, Sağlayıcı, web sitesinin çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi ve tüm telif haklarının yanı sıra maddi olmayan aktarım ve çoğaltma haklarının ve münferit içerik, hizmetler veya diğer gelişmiş hizmetler ve bunların içerdiği koruyucu hakların tek sahibidir. Tüm hizmetlerin ve içeriğin, materyallerin, ticari markaların ve ticari isimlerin (Sağlayıcının isimleri ve ilgili logo gibi) kullanımına yalnızca bu kullanım koşullarında belirtilen amaçlar doğrultusunda izin verilir. Sağlayıcının açık izni olmadan kullanılması, bu kullanım koşullarının ihlali anlamına gelir ve engellemeyle sonuçlanabilir. Sizin tarafınızdan yüklenen içeriğin tüm hakları size aittir ve tüm sorumluluk size aittir. Sağlayıcı yalnızca içeriğin web sitesinde yayınlanması ve kullanılması için gerekli tüm hakları alır. b) Telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali, Sağlayıcı tarafından ele alınacaktır ve Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ilgili ihlal bildirimi olan içeriği silme veya devre dışı bırakma ve Tekrarlanan suçluların profilleri engelleme hakkını saklı tutar.

(2) Garanti/Değişiklik Yok; Sağlayıcının Hizmetlerinin Kısıtlanması; Üçüncü Kişilere Aktarım a) Sağlayıcının web sitesine ve hizmetlerine erişim riski size aittir. Sağlayıcı, web sitesinde ve sunduğu hizmetlerde önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 • Sağlayıcı, sözleşmeden doğan yükümlülükleri veya yasaları ihlal ettiğinize veya hizmetleri başka bir şekilde kötüye kullandığınıza kanaat getirirse, hizmetlerin kullanımına kısıtlama getirme hakkını saklı tutar.
 • Sağlayıcı, Sağlayıcı hizmetlerini kullanmanızın, bunların reklamını yapmanızın veya Sağlayıcının herhangi bir faaliyetine katılmanızın ulusal yasalarınızın yargı yetkisi dahilinde yasal nitelik arz ettiği konusunda garanti vermemektedir.
 • Sağlayıcının web sitesine erişimin her zaman kusursuz, zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleşeceği ve aksaklıkların düzeltileceği konusunda garanti vermemektedir;
 • Web sitesinde yayınlanan bilgilerin tam, doğru veya güvenilir olduğunu garanti etmemektedir b) Sağlayıcı, üçüncü tarafın da geçerli sözleşme kanununa ve diğer yasal gerekliliklere uyması şartıyla., ticari faaliyetlerini, bunlardan ileri gelen münferit varlıkları veya bu kullanıcı sözleşmesindeki bireysel hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devretme, alt lisans verme veya rehin verme hakkını saklı tutar.

(3) Üçüncü Kişilerle Yapılan Anlaşmalar Sağlayıcı muhtelif zamanlarda harici hizmet sağlayıcı olarak hareket eden ve de Sağlayıcıya ve sizlere ürün veya hizmetler için yazılım/teknoloji/BT sağlayan üçüncü kişilerle anlaşmalar yapar. Sağlayıcının web sitesinde yayınlanması veya ilgili üçüncü tarafın web sitesine bağlantı verilmesi koşuluyla, bu üçüncü tarafların şartlarına ve yönergelerine uymakla yükümlüsünüz. Bu şartlar ve yönergeler herhangi bir zamanda değişebilir.

8. Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi; Nihai hükümler

(1) Sağlayıcıyla olan hukuki ilişkiniz, BM Satış Sözleşmesini dışlayan Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Daimi ikametgahınızın bulunduğu eyaletin zorunlu hükümleri bundan etkilenmez. Aksine zorunlu yasal düzenlemelerin bulunmaması koşuluyla, yargı yerinin RyseUp Service GmbH’nin kayıtlı ofisi olduğu kabul edilmiştir. (2) Sağlayıcı, tüketici hakem heyeti önündeki uyuşmazlık çözüm süreçlerine katılma konusunda ne istekli ne de yükümlü değildir. (3) Bu kullanım koşullarının bireysel hükümlerinin etkisiz veya uygulanamaz olması durumunda, genel kullanım koşullarının ve kullanıcı sözleşmesinin geçerliliği bundan etkilenmez. Etkisiz veya uygulanamaz hükmün yerine, etkisiz veya uygulanamaz hükümle sözleşme taraflarının tayin ettiği ekonomik hedefe en yakın geçerli ve uygulanabilir hüküm uygulanacaktır.

Kullanım Koşulları Durumu: 6 Eylül 2023

§ Madde 1 Kapsam, Tanımlar

(1) Bu Genel Şartlar ve Koşullar, yalnızca Anni-Eisler-Lehmann-Strasse 3, 55122 Mainz adresinde yer alan idari müdür tarafından temsil edilen HRB 6871 numarası ile Wetzlar Bölge Mahkemesinin ticaret siciline kayıtlı www.ryseup.com web sitesinin operatörü RyseUp Service GmbH (bundan sonra “biz”, “bize” veya “sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile müşteri (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır) arasındaki iş ilişkisi için geçerli olmaktadır. Sağlayıcı bunların geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe, alıcının farklı nitelikteki genel şart ve koşulları kabul edilmez.

(2) Müşteri, sipariş edilen teslimat ve hizmetlerin amacı ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslek faaliyetine atfedilemediği sürece tüketicidir. Diğer taraftan girişimci, ticari veya serbest meslek faaliyetinin icrasında sözleşmenin akdedilmesinde hareket eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya hukuki ehliyete sahip ortaklıktır.

§ Madde 2 Sözleşmenin Akdedilmesi

(1) Müşteri, sağlayıcının ürün yelpazesinden ürünleri seçebilir ve “Sepete Ekle” düğmesini tıklayarak bunları alışveriş sepetine toplayabilir. Müşteri, “Şimdi Sipariş Ver” düğmesini tıklayarak alışveriş sepetindeki ürünleri satın almak için bağlayıcı bir teklif sunar. Müşteri, siparişi göndermeden önce istediği zaman verileri değiştirebilir ve görüntüleyebilir. Ancak teklif yalnızca müşterinin “Şartlar ve Koşulları Kabul Et” düğmesini tıklatarak bu sözleşme şartlarını kabul etmesi ve böylece bunları teklifine dahil etmesi durumunda gönderilebilir ve iletilebilir.

(2) Müteakiben, müşteriye e-posta yoluyla, müşterinin siparişini listeleyen ve müşterinin “Yazdır” işlevini kullanarak yazdırabileceği otomatik bir alındı ​​bildirimi gönderecektir. Otomatik alındı ​​onayı yalnızca müşterinin siparişinin sağlayıcı tarafından alındığını belgelemektedir ve teklifin kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Sözleşme yalnızca sağlayıcının teklifi ayrı bir e-postayla (sipariş onayı) kabul etmesiyle akdedilmiş olur. Bu e-postada veya ayrı bir e-postayla, malların tesliminden geç olmamak kaydıyla sözleşme metni (sipariş, şartlar ve koşullar ve sipariş onayından oluşan) tarafımızca kalıcı bir ortamda (e-posta veya kağıt baskısı) (sözleşme onayı) müşteriye gönderilecektir. Sözleşme metni, verilerin korunması gözetilerek saklanır.

(3) Sözleşme Almanca dilinde akdedilmiştir

§ Madde 3 Teslimat, Ürün Mevcudiyeti

(1) Tarafımızca belirlenen teslimat süreleri, satın alma bedelinin önceden ödenmesine bağlı olarak sipariş onayımız itibariyle hesaplanır. Online mağazamızda ilgili ürün için farklı bir teslimat süresi belirtilmemişse bu, 8 gündür.

(2) Müşterinin sipariş anında seçtiği ürünün hiçbir kopyası daimi ya da geçici olarak mevcut değilse, sağlayıcı bunu müşteriye sipariş onayında derhal belirtir. Ürün kalıcı olarak mevcut değilse, sağlayıcı teklifi kabul etmekten kaçınır. Bu durumda, müşteri ön sipariş vermedikçe ve sağlayıcı bunu tekrar onaylamadıkça sözleşme yapılamaz.

(3) Uygulanan teslimat sınırlaması şu şekildedir: Sağlayıcı yalnızca sipariş formunda belirtilen adrese teslimat yapar.

§ Madde 4 Mülkiyet

Tam ödeme yapılana dek teslim edilen mallar sağlayıcının mülkiyetinde kalır.

§ Madde 5 Fiyatlar ve Nakliye Giderleri

(1) Ödeme sırasında sağlayıcının web sitesinde belirtilen tüm fiyatlara ilgili geçerli yasal KDV dahildir.

(2) Müşteri cayma hakkını kullanmadığı sürece ilgili kargo masrafları sipariş formunda müşteriye bildirilir ve müşteri tarafından karşılanır.

(3) Mallar posta yoluyla gönderilir. Müşterinin tüketici olması durumunda nakliye riski sağlayıcıya aittir.

(4) Cayma durumunda müşteri, malların iadesine ilişkin doğrudan masrafları karşılamalıdır.

§ Madde 6 Ödeme Koşulları

(1) Satın alma bedelinin ödenmesi, sözleşmenin akdedildikten hemen sonra yapılmalıdır.

§ Madde 7 Sunulan Ödeme Yöntemlerine İlişkin Özel Anlaşmalar

 1. RyseUp, ödeme sağlayıcısı olarak Digital River Ireland Inc.’i tercih etmektedirr


§ Madde 8 Kusur Güvencesi, Garanti

(1) Sağlayıcı, geçerli yasal hükümlere uygun olarak maddi kusurlardan sorumludur. Girişimciler için sağlayıcı tarafından teslim edilen malların garanti süresi 12 aydır.

(2) Sağlayıcı tarafından teslim edilen mallar için, yalnızca ilgili ürünün sipariş onayında açıkça belirtilmesi durumunda 24 aylık ek bir garanti mevcuttur.

§ Madde 9 Kullanım Hakları

Müşteri, kararlaştırılan ve de muaccel olan ödemenin yapılması üzerine, sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan ve devredilemeyen, sağlayıcının ürün yazılımını hususi ya da diğer şahsi kullanım hakkına sahip olur.

§ Madde 10 Sorumluluk

(1) Müşterinin hasar talepleri mahfuzdur. Bu, müşterinin can, beden ve sağlık ihlali veya temel sözleşme yükümlülüklerinin (temel yükümlülükler) ihlalinden kaynaklanan zararlara ilişkin talepleri ve ayrıca, sağlayıcının, yasal temsilcilerinin veya acentelerinin kasıtlı veya ağır ihmalkar görev ihlallerine dayanan diğer zararlara yönelik sorumluluklar için geçerli değildir. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşmenin amacına ulaşmak için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir.

(2) Esas sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda müşterinin can, beden veya sağlık ihlalinden kaynaklanan zararlara ilişkin taleplerini kapsamadığı sürece, sağlayıcının sorumluluğu, yalnızca ihmalden kaynaklanması halinde, öngörülebilir, doğal olarak meydana gelen hasarla sınırlıdır.

(3) 1. ve 2. paragraflardaki sınırlamalar, doğrudan onlara karşı iddialarda bulunulması durumunda sağlayıcının yasal temsilcileri ve vekilleri için de geçerlidir.

(4) Sağlayıcının bir kusuru usulsüz bir şekilde gizlemiş olması veya ürünün kalitesine ilişkin bir garanti üstlenmesi durumunda, 1. ve 2. paragraflardaki sorumluluk sınırlamaları geçerli değildir. Aynı durum, sağlayıcı ve müşterinin ürünün durumuna ilişkin bir anlaşma yapmış olması durumunda da geçerlidir. Ürün Sorumluluğu Yasası hükümleri bundan etkilenmez.

§ Madde 11 Cayma Hakkı

(1) Tüketiciler, sağlayıcının aşağıdaki yasal şekle uygun olarak bilgilendirdiği mesafeli satış sözleşmesi akdedildiğinde yasal cayma hakkına sahip olurlar. Cayma hakkının istisnaları (2) numaralı fıkrada düzenlenmiştir. (3) numaralı fıkrada örnek bir cayma formu verilmiştir.

Cayma Politikası (Almanya, Avusturya, İsviçre)

Cayma Hakkı

On dört gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi, malların sizin tarafınızdan veya sizin tarafınızca belirtilen ve de taşıyıcı dışında üçüncü bir kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı günden itibaren on dört gün sonra sona erecektir.

Cayma hakkını kullanmak için bizleri yani Anni-Eisler-Lehmann-Strasse 3, 55122 Mainz adresinde yer alan E Postası: returns@ryseup.com olan RyseUp Service GmbH şirketini açık bir beyanla bu sözleşmeden çekilme kararınız konusunda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Cayma süresinin karşılanması için, cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildiriminizi cayma süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

Caymanın Etkileri

Bu sözleşmeden caymanız durumunda, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden alınan tüm ödemeleri aşırı gecikme olmaksızın ve her halükarda, bu sözleşmeden çekilme kararınızın bize bildirildiği günden itibaren en geç on dört gün içinde size geri ödeyeceğiz (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat türü dışında seçtiğiniz teslimat türünden kaynaklanan ek maliyetler hariç). Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, bu tür bir geri ödemeyi, ilk işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanarak gerçekleştireceğiz; Her halükarda, söz konusu geri ödemeden ileri gelen herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Malları geri alana kadar veya siz malları geri gönderdiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha erkense) geri ödemeyi durdurabiliriz. Malları herhangi bir gecikme olmaksızın ve her halükarda bu sözleşmeden çekildiğinizi bize bildirdiğiniz tarihten itibaren en geç on dört gün içinde geri gönderecek veya bize teslim edeceksiniz. Malları on dört günlük süre dolmadan geri gönderirseniz son tarih karşılanmış olur.

Malları iade etmenin doğrudan maliyetini üstlenmeniz gerekecektir. Malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanın dışında, taşınmadan kaynaklanan mal değerindeki herhangi bir azalmadan yalnızca siz sorumlusunuz.

Örnek Cayma Formu

(Bu formu yalnızca sözleşmeden caymak istiyorsanız doldurun ve gönderin)

RyseUp c/o BS&I, Beemdstraat 26, 5711 CV Someren, Hollanda adresine

E-posta: return@ryseup.com Ben/Biz (*) işbu belgeyle aşağıdaki malların satışı (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması için (*) satış sözleşmemden/sözleşmemizden (*) çekildiğimi/çekildiğimizi (*) bildiririm.

Sipariş tarihi (*) / teslim tarihi (*)

Tüketicinin/tüketicilerin adı

Tüketicinin/tüketicilerin adresi

Tüketicinin/tüketicilerin imzası (bu formun kağıt üzerinde iletilmesi halinde)

Tarih

(*) Uygun olması halinde silin

§ Madde 12 Nihai Hükümler

(1) Tedarikçi ile müşteriler arasındaki sözleşmelerde, BM Satış Konvansiyonu hariç, Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Hukuk seçiminin sınırlandırılmasına ve emredici hükümlerin uygulanabilirliğine ilişkin yasal hükümler, özellikle müşterinin tüketici olarak mutad meskeninin bulunduğu eyaletin yasal hükümleri bundan etkilenmez.

(2) Müşterinin tacir, kamu hukuku tüzel kişiliği veya kamu hukuku kapsamında özel ihtiyat olması durumunda, müşteri ile sağlayıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiden doğan tüm uyuşmazlıklarda yargı yeri sağlayıcının iş yeridir.

(3) Sözleşmenin münferit kısımları hukuken geçersiz olsa bile sözleşme diğer bölümleri bakımından bağlayıcılığını korur. Geçersiz kısımların yerine mevcut olması halinde mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu durum, sözleşme taraflarından biri için makul nitelik arz etmeyen bir zorluk teşkil edecekse, sözleşme bir bütün olarak geçersiz sayılacaktır.

26.09.2023 tarihli versiyon

Welcome to RyseUp!

Please select your Market/Language

Newsletter

Newsletter

Welcome to RyseUp!

Please select your Market/Language